31 stycznia 2017

"Zimowa recenzja" - konkurs


"Zimowa recenzja"      Ukończyliśmy już planowanie naszego pierwszego w historii konkursu! 
Konkurs trwa do końca lutego!
Oto wszystko co musicie o nim wiedzieć...

„Zimowa recenzja”
            Recenzja musi być o dowolnie wybranej książce (proza), która posiada więcej niż 300 wyrazów. Oceniania będzie: merytoryka, styl, zamiar autora, ciekawe spostrzeżenia, elementy wyróżniające recenzje. Większe zainteresowanie zdobędzie recenzja, która pokaże wszystkie strony lektury. Błędy gramatyczne, ortograficzne, stylistyczne będą brane pod uwagę, lecz nie nimi będzie kierowana ocena. Jednym z założeniem konkursu jest jak najciekawsza recenzja z ciekawymi elementami od autora.
Regulamin
1.      Recenzja musi być autorstwa jednej osoby.
2.      Praca nie może zawierać wulgaryzmów.
3.    Biorąc udział w konkursie (wysyłając pracę), uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4.    Praca powinna zawierać krótką notkę o autorze (nie jest to obowiązkowe). Recenzje z notatką w styl: „Jestem nieśmiała/y nie mam zainteresowań, znajomych”, będą niżej oceniane.
5.    Jeżeli w recenzji znajduje się określenie „xd”, jest ona odsyłana z powrotem do autora i  przestaje brać udział w konkursie.
6.    Warunkiem przyjęcia do konkursu jest napisani i przysłanie recenzji o dowolnej książce (patrz opis konkursu).
7.    Recenzja musi zawierać streszczenie lub opis fabuły nie krótszy, niż 30 wyrazów.
8.    Recenzja musi być opatrzona w imię i nazwisko, kod pocztowy (jeżeli w kraju, w którym na stałe przebywa autor, jest proszony o miasto, lub substytut kod pocztowego, jeśli taki istnieje), wiek, tytuł i autora książki (jeżeli książka należy do cyklu, lub serii prosimy o dostarczenie, również tych nazw, lecz nie jest to konieczne) oraz kontakt najlepiej e-mail, lub adres pocztowy.
9.    Jeżeli recenzja ma zostać wystawiona pod pseudonimem prosimy podanie go WIELKIMI LITERAMI, tak samo jak z IMIENIEM i NAZWISKIEM.                      np. Aleksandra Nowak, 01-001 miasto, 13 lat, "Projekt "Rosie" - Graeme Simsion, „Gorzka czekolada”, epika narrator@gmail.com, OLUSIA.
10.                       Oceniana będzie estetyka pracy.
11.                       Recenzje wysyłane na naszego e-mail’a (epikanarrator@gmail.com) musi być opatrzona tytułem mial’a „Zimowa recenzja”, lub może zostać dostarczona pocztą w formie papierowej lun na płycie CD. Musi zostać podany adres zwrotny, lub inny kontakt.
12.                       Praca nie spełniająca jakiegokolwiek punktu regulaminu, nie będzie brała udziału w konkursie.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w następujący sposób:
Spośród wszystkich recenzji zostanie wyłonione kilka prac (liczba wybranych recenzji jest uzależniona od ilości recenzji, biorących udział w konkursie, które według jury będą najlepsze wezmą udział w losowaniu i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca. Recenzje, które będą brały udział w losowaniu, będą sprawdzone, czy ich treść może być zgodna z książką.
Jeśli zwycięzca nie odpowie na wygraną, nie dostarczy adresu, na który może zostać dostarczona nagroda, zwycięzcą zostaje kolejna wylosowana osoba. Praca nie spełniająca odesłana i po ukończeniu jej poprawy może ona ponownie brać udział w konkursie. Książki recenzowane muszą być dostępne w języku polskim, przez wyrównanie szans wszystkich uczestników. Prace, które zostały wysłane po ukończeniu konkurs i przed jego rozpoczęciem, nie będą brały w nim udziału. Uczestnik wysyłając pracę zgadza się na przestrzeganie powyższego regulaminu i godzi się na konsekwencje. O wycofanie recenzji z konkurs można wnosić do siedmiu dni przed ukończeniem konkursu. Wszelkie zastrzeżenia i pytania można kierować pod nasz adres e-mail. 
Nagroda w konkursie TO.